Bli medlem hos oss

Outdoor Hässleholm Ekonomisk Förening består av medlemmar från besöksnäringen, ideella föreningar samt sponsorer från näringslivet. Föreningens syfte är att profilera Hässleholms Kommun som en outdoor destination där vi verkar för en levande landsbygd och ett varierat utbud av upplevelser i naturen.

Vad får jag med medlemskap?

Naturturism och outdoor-aktiviteter skapar broar över hela landsbygden. Genom att bli medlem i föreningen kan landsbygdsaktörer lära känna varandra och bli bättre tillsammans.
Företag inom besöksnäringen går in som delägare i den ekonomiska föreningen med 1 000kr/år och medlem.

N

Vara med och skapa en levande landsbygd

Naturturism spiller över på hela samhället. Genom att vara medlem hjälper du oss och landsbygden att sätta naturturism på agendan som hållbar landsbygdsutveckling.

N

Delta i nätverket

Är du ett företag som redan har verksamhet inom besöksnäringen eller funderar på det har du hittat rätt! Vi har bl a en Facebook-grupp endast för medlemmar.

N

En förening med olika medlemmar

I föreningen så finns det inte enbart småföretag inom besöksnäringen, utan även ideella föreningar som är experter på sitt område och aktiva i naturen. Så som Näflinge Vandrarlag, HessleholmsTeatersällskap och STF Östra Skåne.

N

Medlemsträffar

3-4 ggr/år träffas alla medlemmar och hittar på roliga saker tillsammans. Såklart med fokus på outdoor!

N

Vinst- och utvecklingssyfte

Tillsammans strävar vi att skapa ett större besöksflöde till Hässleholms kommun med omnejd. Som företagsmedlem kan du teckna marknadsföringspaketet som gör att du exponeras på våra kanaler. Läs mer om det här.

N

Framtidens destinationsutveckling

Genom föreningens verksamhet och det LEADER-projekt vi har igång 2022-2024 vill vi lägga grund till något större. På sikt vill vi skapa ett bolag som ska kunna fokusera på destinationsutveckling och marknadsföring.

Jag är intresserad och vill veta mer!

Vilken typ av aktiviteter intresserar er?

När vill ni bli kontaktade?

Har ni läst vår sekretesspolicy?