Sekretesspolicy

Vi värnar om våra besökares integritet och vi vill skydda denna. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår webbplats eller från en tredje part, t.ex. information som vi får från olika tredjepartsleverantörer inom ramen för annonsnätverk.

Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, dina personliga preferenser och ditt telefonnummer.

När du besöker vår webbplats kommer vi även automatiskt samla in dina uppgifter, till exempel information om din IP-adress och vilka tjänster och sidor du besökt på vår sajt. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser.

Användning av dina personuppgifter

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida och kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

Information via e-post

Vi kommer att skicka ut vårt nyhetsbrev om du har begärt detta särskilt via formuläret för på vår hemsida. För att du ska få erbjudanden som känns relevanta för just dig så kommer vi i vissa fall anpassa innehållet i marknadsföringen med hjälp av Profileringsdata (förklaring av vad detta innebär finns nedan). Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är ditt samtycke som du inte behöver lämna för att kunna genomföra ett köp.

Profilering

När du använder vår hemsida kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, sidor du besökt, tjänster som du har visat intresse för och ditt surfbeteende på vår sajt (”Profileringsdata”). I detta arbete använder vi oss tex av verktyget Google Analytics. Vår analys av Profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet och möjliggör även att vi kan presentera erbjudanden direkt på vår hemsida som vi tror är relevanta för dig (så kallad profilering). Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att kunna marknadsföra produkter till dig som vi tror att du kan vara intresserad av.
För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här.
Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring via e-post kommer vi som beskrivits ovan även att använda oss av resultatet av vår analys av Profileringsdata för att kunna anpassa våra marknadsföringserbjudanden till just dig.

Utlämning av personlig information


Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss och våra anställda, styrelseledamöter, leverantörer och underleverantörer.

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES.

Bevarande av personlig information


För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Profileringsdata raderas efter 6 mån från insamling eller tidigare om du motsatt dig profilering på det sätt som framgår av nästa stycke.

Rättigheter


Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina uppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar uppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina uppgifter för ändamålen direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål och radera berörda uppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du vill undvika kakor är det enklaste sättet att du i den webbläsare du använder ändrar i inställningarna för internetsäkerhet.
Du kan också välja att varje gång bli tillfrågad om du accepterar en kaka innan en sådan lagras i din dator.

Vad är kakor?


Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

Vem är ansvarig för GDPR och dina personuppgifter?

Outdoor Hässleholm Ekonomisk Förening, med adress c/o Hotel Statt Frykholmsgatan 13, 281 31 Hässleholm, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Hanna Nilsson hanna@outdoorhassleholm.se / +46 (0)735 70 92 48