Hässleholm – Framtidens Outdoor Destination 2022-2024

 

Hässleholm – Framtidens Outdoor Destination är ett LEADER-projekt med stöd från LEADER och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Syftet är att profilera Hässleholm med omnejd till att vara en outdoor destination och lyfta besöksnäringens småföretag.
Målet med projektet är att den ekonomiska föreningen ska ha värvat minst 40 medlemmar som exponerats och marknadsförts tillsammans, vilket redovisas i en slutrapport.
Aktiviteterna i projekt är anställning av personal, marknadsföring/PR.

Projektet ska alltså verka för att föreningen ska stå på egna ben efter att projekttiden är slut 2024 och att få de aktörer som är medlemmar att jobba tillsammans för att lättare attrahera de besökare som vill vara ute i naturen för att exempelvis vandra och cykla.
Projektet ska även visa upp vad den outforskade pärlan som Hässleholms kommun med omnejd är.

Outdoor Hässleholm Ekonomisk Förening gör inte skillnad på kommungränser i nordöstra Skåne och letar medlemmar och intresserade aktörer även utanför Hässleholms kommun.

Är du företag eller ideell förening i Hässleholms kommun med omnejd och tycker att detta låter intressant?
Ta kontakt med projektledare Hanna via mail här:

Hanna Nilsson

Hanna Nilsson

Projektledare

hanna@outdoorhassleholm.se
0735-709248

Projektet finansiering

Stöd:
Landsbygdsprogrammet 2014–2020, 1 373 500 kr
Leader LAG PH, 676 500 kr
Projektet kan få totalt högst 2 050 000 kronor i stöd, varav 50,00 procent kommer från EU.

Övrig privat finansiering:
Medlemmar för utförda insatser 29 501 kr
Medlemsföretagen service- och marknadsföringsavgifter 367 000 kr
Näringslivet Hässleholms kommun 545 000 kr
Projektets faktiska finansiering 2 991 501 kr

Vill du veta mer om LEADER och LEADER-metoden?

Läs mer här.

Sponsorer från näringslivet i Hässleholms kommun

Stort tack för ditt bidrag till projektet ”Hässleholm – Framtidens Outdoor Destination”!